Diensten en producten

Door V+O worden verschillende diensten en produkten aangeboden, zoals:

  • Interim-management en organisatieverandering
  • Individuele begeleidingen
  • Trainingen

Interim-management en organisatieverandering

In overleg met de opdrachtgever kunnen organisatie-interventies worden gepleegd. Hierbij kunt u denken aan interim-management, procesbegeleiding, het implementeren van competentiemanage- ment, projectmanagement, teambuilding, conflictbemiddeling, kleinschalige onderzoeken, etc.
Zie ook opdrachten en opdrachtgevers.

Bijeenkomsten en vergaderingen voorzitten en het begeleiden van intervisiebijeenkomsten behoren eveneens tot de kernactiviteiten van V+O. Met name vergaderingen of bijeenkomsten waarbij enig resultaat geboekt moet worden, bijvoorbeeld evaluatiebijeen- komsten. Vaak gaat het om het begeleiden van processen. Soms kan een externe voorzitter meer gewicht in de schaal leggen en met frisse blik het onderzoeks- en analyseproces van het bedrijf of de instelling in goede banen leiden. Ook dit is maatwerk. Er vindt altijd eerst een voorgesprek plaats. Aan de hand daarvan worden de bijeenkomsten voorbereid en verder vormgegeven.

Individuele begeleidingen

Tijdens de intake wordt eerst het aanmeldingsprobleem in kaart gebracht. Daarna wordt geïnventariseerd of er nog meer speelt. Aan de hand hiervan wordt de hulpvraag geformuleerd, een plan opgesteld en een indicatie gegeven van het aantal benodigde gesprekken. We bespreken wat u kunt leren en wat u gaat doen om de situatie te verbeteren. Bij een hulpvraag zoeken we samen naar een geschikte werkvorm: op de werkplek, op de praktijk, bij iemand thuis, in een museum, in een park, etc. Het is ook mogelijk om gesprekken op doordeweekse avonden of op zaterdag te laten plaatsvinden. Wij zijn niet gebonden aan plaats en tijd.

De meest voorkomende hulpvragen die bij V+O gesteld worden hebben betrekking op het volgende.

  • Psychomentaal gebied: dit betreft intra-persoonlijke vragen. Bijvoorbeeld op het gebied van leren omgaan met werkdruk, ‘nee’ leren zeggen, werken aan gedragsverandering, werken aan een veranderde kijk op dingen.
  • Psychosociaal gebied: allerlei vragen op interpersoonlijk niveau, relationele kwesties.
  • Individuele geheugentraining in het kader van persoonlijke ontwikkeling, of naar aanleiding van een ongeluk of ziekte.
  • Pijnmanagement: om leren gaan met fysieke of mentale beperkingen naar aanleiding van een ongeluk of chronische ziekte. (Meestal in combinatie met fysiotherapie en/of fysieke training). Hierbij wordt gewerkt met het boek van Frits de Winter, getiteld ‘Pijn de baas’. Daarnaast wordt er gewerkt volgens de laatste stroming binnen de cognitieve gedragstherapie, te weten Acceptance and Commitment Therapy. Een onderdeel van Acceptance and Commitment Therapy is Mindfullness.
  • Loopbaanbegeleiding: helder krijgen waar iemand op termijn heen wil en hoe daaraan een realistische vorm te geven.
  • Coaching: verbeteren van vaardigheden met de focus op al aanwezige kwaliteiten.

Delen op: