Opdrachtgevers

In de loop der jaren heeft V+O veel verschillende opdrachtgevers met uiteenlopende opdrachten gehad. Hieronder vindt u daarvan een selectie in willekeurige volgorde.

SCIP

De Stichting Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten ondersteunt cliënten en ex-cliënten van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) bij het opzetten van hun eigen projecten. (Ex-)cliënten kunnen via SCIP ook diverse computercursussen volgen.
V+O, in de persoon van Elsa Amsing, heeft bijgedragen aan het overeind houden van SCIP in 2008, het voorkomen van een faillisement en de organisatie klaar te stomen voor een fusie met HVO Querido in 2009. Elsa Amsing heeft in eerste instantie het ondersteunen van de projectleiders op zich genomen en is vervolgens ingeschakeld om onder andere de volgende zaken voor SCIP te regelen: het opzetten van een cliëntenregistratie, het veilig stellen van de AWBZ-productie in 2008 en 2009, het gehele traject van gemeentelijke aanbestedingen (van idee tot implementatie) voor dagbestedings- en maatschappelijke activeringsprojecten doorlopen, het schrijven van de aanvraag Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2009 en een uitbreiding voor de WMO in 2010, etc. V+O heeft tevens voor SCIP verschillende cursussen en trainingen op communicatief en computergebied verzorgd, zoals bijvoorbeeld ‘Creatief onderhandelen’, ‘Internet voor beginners’, etc. Ook heeft V+O evaluatiebijeenkomsten voorgezeten en een verslag inzake verantwoording zorgvernieuwingsproducten geschreven.
www.scipweb.nl
www.hvoquerido.nl

top

NTI

Het NTI is Nederlands grootste afstandopleider. Dat betekent dat mensen in eigen tempo en eigen tijd kunnen studeren in een Digitale Leeromgeving (DLO). NTI maakt gebruik van het concept ‘Blended Learning’. Dit staat voor een combinatie van on-line leren en contactonderwijs.
V+O begeleidt studenten in het laatste jaar van de opleiding met hun scriptie, stage en onderzoek voor de opleiding HBO Psychologie. V+O heeft voor HBO Psychologie het vak Project Voorbereiden Afstuderen ontwikkeld. Voor het vernieuwde curriculum van HBO Toegepaste Psychologie wordt Elsa Amsing regelmatig geconsulteerd. Voor de opleidingen HBO Psychologie en HBO Toegepaste Psychologie corrigeert V+O ook huiswerkvragen. Het betreft de volgende vakken: Methodisch professioneel handelen, Psychosociale hulpverlening, Psychologische gespreksvoering, Loopbaanbegeleiding, Arbeid en Reïntegratie I en II, Training geven, Project Voorbereiden Afstuderen en Groepsdynamica.
www.nti.nl

top

InHolland

Hogeschool InHolland biedt vraaggeoriënteerd en competentiegericht onderwijs onderverdeeld in Schools. Voor de School Social Work heeft Elsa Amsing, samen met een collega, de differentiatieminor ‘Toegepaste Psychologie’ ontwikkeld. Het vak is een keuzevak ter verbreding van kennis voor studenten in de laatste fase van hun studie. Elsa Amsing heeft tevens deze differentiatieminor gegeven op de locaties Utrecht en Amsterdam.
www.inholland.nl

top

Volksuniversiteit Amsterdam

De Volksuniversiteit van Amsterdam biedt een gevarieerd aanbod aan cursussen en workshops.
V+O verzorgt voor de Volksuniversiteit workshops en cursussen in de sector Algemene kennis. De cursussen Gespreks- en luistertechniek, Spreken in het openbaar I en Persoonlijke effectiviteit worden twee maal per jaar in het programma opgenomen. Daarnaast worden een aantal aanvullende cursussen en workshops gegeven (niet elk seizoen in het vaste programma), zoals: (Her)ken je eigen gedrag, Onderhandelen, Samen door één deur, Spreken in het openbaar voor beginners en gevorderden en Preventie burn-out.
www.volksuniversiteitamsterdam.nl

top

Stichting Mind at Work

Mind at Work is een gespecialiseerd reïntegratiebedrijf met een medische tak en een interventietak. De organisatie houdt zich bezig met het bemiddelbaar maken en houden van personen met een persoonlijke, psychische, mentale en/of fysieke zwakte na een ziekte, ongeval, lange werkperiode, werkconflict, etc.
Voor Mind at Work heeft V+O veel verschillende begeleidingen verricht. Onder andere individuele reïntegratietrajecten voor het UWV Amsterdam, een langdurige activeringstraining voor mensen in de bijstand in Emmeloord, een langdurige training voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) in Lelystad en diverse individuele begeleidingstrajecten ter ondersteuning van het revalidatieproces bij (chronische) ziekte of ongeval. Dit laatste gebeurde in samenwerking met de fysiotherapeuten en manuele therapeuten van het Rehab Centre.
www.mindatwork.org
www.rehabcentre.nl

top

Stichting Collusie

Stichting Collusie is een landelijke non-profitorganisatie op het gebied van duurzaam ondernemen en consumeren.
Voor Collusie zijn een aantal communicatietrainingen gegeven voor beginnende milieu-adviseurs en een cursus ‘Functioneringsgesprekken houden’ voor leidinggevenden c.q. taakgroepcoördinatoren.
www.collusie.org

top

Stichting Tot en Met (nu: CIZ)

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft, na onderzoek, een indicatiebesluit af. Daarmee kunnen zorgbehoevenden terecht bij een hulpverlener naar keuze. Het kan daarbij om zorg of voorzieningen gaan om zelfstandig te blijven wonen of functioneren.
Voor Stichting Tot en Met heeft V+O een training voor telefonistes gegeven over klantvriendelijkheid. Daarbij werd speciale aandacht besteed aan de culturele diversiteit binnen het team en in het klantenbestand.
www.ciz.nl

top

Maqer

Specialist in (e-)hrm, e-recruitment en bedrijfscultuur.
De opdrachtgever van Maqer was uitgeverij VNU, de toenmalige eigenaar van websites als Ilse en VrouwOnline. Maqer heeft de website van VrouwOnline mede vormgegeven. Ook werd opdracht gegeven een vragenlijst te ontwerpen over arbeid en aanverwanten. De vragenlijst is door Elsa Amsing gemaakt, inclusief een begeleidend artikel met achtergrondinformatie. Op 8 maart 2002 mochten de eerste 40 vrouwen die de test hadden ingevuld, een gratis loopbaangesprek voeren op het hoofdgebouw van VNU in Hoofddorp (nu: Sanoma).
www.vrouwonline.nl
www.ilse.nl

top

Werknemers

Voor diverse bedrijven en instellingen heeft V+O medewerkers individueel begeleid. Deze medewerkers hadden hele uiteenlopende klachten. Enkele voorbeelden: fysieke problemen, arbeidsconflicten, psychische problemen (o.a. straatangst, sociale angst, burn-out, traumaverwerking).

top

Particulieren

In de loop der jaren zijn er talloze particulieren met even zovele problematieken ondersteund en begeleid door V+O. Veelal werd de begeleiding vergoed door de diverse zorgverzekeraars, afhankelijk van de afgesloten zorgverzekering.

Delen op: