Visie en werkwijze

Iedereen die voor V+O werkt, heeft een praktische insteek. Dat betekent dat hetgeen geleerd wordt ook direct in de praktijk toe te passen moet zijn. We hebben oog voor de persoon en diens bagage en gaan daar professioneel mee aan de slag. Serieus en hard werken wisselen we af met veel humor. Onze therapeutische confrontaties zijn liefdevol en met mededogen, maar ook verfrissend.

We hebben een sterk vertrouwen in de innerlijke kracht die in een ieder van ons schuilt. We willen dat mensen die kracht op een constructieve manier leren inzetten. Voorwaarden en mogelijkheden hiervoor creƫren we met elkaar. Door de eigen verantwoordelijkheid te nemen en mede hierdoor patronen te doorbreken. Pas dan is het mogelijk om positieve, maar vooral ook werkbare keuzes te maken.

U benadert ons met een vraag. Wij bespreken met u welke wensen u hebt en helpen u, daar waar nodig, om uw probleem te verhelderen. Naar aanleiding daarvan geven wij aan wat wij u kunnen bieden. Als uw wensen duidelijk zijn, kunnen wij inschatten wat van ons verwacht wordt en hoeveel tijd dat zal kosten. Op basis daarvan wordt een offerte gemaakt. Na accordering hiervan begint het eigenlijke werk.

Betreft het individuele begeleiding, dan beginnen we met een goede intake. Gaat het om organisaties of instellingen, dan wordt een heldere analyse gemaakt. Hierna volgen duidelijke afspraken vooraf en regelmatige afstemming over de voortgang en inzet gedurende het traject of project. Er wordt tijd vrijgemaakt voor een gedegen afronding in de vorm van een eindgesprek, overdracht of eindevaluatie.

Delen op: